OM MINDME

Mindme skapar möjligheter för människor

 
 
 

Vi är ett ägarlett företag som tycker om utmaningar. Ägare, styrelse och företagsledning är samma personer som varje dag är i verksamheten och sitter inte långt bort på ett kontor.

Vi har vid flertalet tillfällen fått frågan om man kan köpa Mindme eller om man kan bli delägare. Svaret är nej.

Vi som arbetar här har olika kompetenser. Vi är utbildade vid exempelvis Harvard University, Sothebys Institute of Art, KI, Balettakademien, Stockholms universitet, Högskolan i Jönköping och Umeå universitet. Flera av oss har blandad yrkeserfarenhet med kompetens inom olika områden men även lång erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning.

Vårt uppdrag regleras primärt i Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Daglig verksamhet erbjuds både som deltid och heltidsplacering. Vi erbjuder korttidsvistelse dygnet runt alla dagar i veckan. LSS innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service till personer med autism, autismliknande tillstånd eller intellektuell funktionsnedsättning.

 
 

ANSVAR FÖR FRAMTIDEN

 

Våra handlingar i dag påverkar världen imorgon.

Vi strävar efter att göra bra saker för människor. Under året kommer vi genomföra flera projekt, mer information om det kommer på vår Facebook och Instagram.

Vi återanvänder och uppfinner nytt från det befintliga. Denna tankegång representerar vårt bestående engagemang för hållbarhet, vilket möjliggör drömmen om noll slöseri. Vi tar hand om den värld vi lever i.

 

FRAMTID

 

 

Digital utveckling

Vi är väl förberedda för den snabba teknikutvecklingen som sker i dagens samhälle. Vi använder vår digitala utbildningsplattform, Youtube studio, olika plattformar för online samarbete, AI, sociala media och kreativa verktyg som ingår i Adobe Creative suite mm.

 

DANDERYD, SOLLENTUNA OCH NORRTÄLJE

 

Nyheter

 

LSS 9:10 DAGLIG VERKSAMHET & LSS 9:6 KORTTIDSVISTELSE

 

Våra verksamheter