Om oss | Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms Län

Om oss

Autism & Aspergerföreningen Stockholms län
bildades 1975 och är en ideell förening som arbetar för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande funktionsnedsättningar. Våra medlemmar är personer med autismspektrumdiagnos, anhöriga, professionella och övriga intresserade. Syftet med föreningen är att sprida kunskap om autism och att påverka beslutsfattare inom kommun och landsting så att personer med autism och deras anhöriga får tillgång till den anpassade hjälp de behöver.

 

Föreningen har idag ca 4200  medlemmar och i hela landet totalt ca 19 500.

 

Föreningens styrelse
arbetar intressepolitiskt och samverkar med kommuner och landsting. Vår främsta uppgift är att öka kunskapen om autism och Aspergers syndrom, arbeta för anpassad undervisning, boende och sysselsättning. Vi arbetar för att öka förståelsen för de svårigheter som det innebär att ha autism, Aspergers syndrom och att vara anhörig.

 

Läs mer