Om oss | Autism Stockholms Län

Om oss

Autism Stockholms län
bildades 1975 och är en ideell förening som arbetar för barn, ungdomar och vuxna med autism.
Våra medlemmar är personer med autismspektrumdiagnos, anhöriga, professionella och övriga intresserade. Syftet med föreningen är att sprida kunskap om autism och att påverka beslutsfattare inom kommun och landsting så att personer med autism och deras anhöriga får tillgång till den anpassade hjälp de behöver.

 

Föreningen har idag ca 4600  medlemmar och i hela landet totalt ca 20 000.

 

Föreningens styrelse
arbetar intressepolitiskt och samverkar med kommuner och region. Vår främsta uppgift är att öka kunskapen om autism, påverka beslutsfattare och skapa mötesplatser.
Vi arbetar för att öka förståelsen för de svårigheter som det innebär att ha autism och att vara anhörig.

 

Läs mer