Åbykulle Boen | Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms Län
Typ av funktionshinder: 
Aspergers syndrom
Autism
Typ av verksamhet: 
Boende vuxna
Telefon: 
08-551 711 80
Adress: 
Skälby 6
Ort: 
Hölö
Kommun: 
Södertälje
Postnummer: 
153 92
Huvudman: 
Åbykulle AB

Åbykulle är ett socialterapeutisk boende och daglig verksamhet för vuxna med funktionsnedsättning. Verksamheten erbjuder individanpassade lösningar för personer § LSS personkrets 1 med autism, utvecklingsstörning, problemskapande beteenden och stora omvårdnadsbehov. Åbykulle vänder sig till individer som är i behov av en småskalig helhetslösning i en skyddad miljö. Inriktningen bygger på socialterapi och neuropsykiatri. Med individen i centrum vill Åbykulle i samverkan med anhöriga och placerande kommun etablera en fullvärdig livssituation med boende och daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning.