Alfa | Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms Län

Alfa

Typ av funktionshinder: 
Aspergers syndrom
Autism
Typ av verksamhet: 
Daglig verksamhet
Huvudman: 
Lidingö stad
Adress: 
Lillåkersvägen 31
181 59

Alfa är en daglig verksamhet som vänder sig till personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Alfas uppdrag är att hitta en meningsfull sysselsättning och/eller praktikplats för våra kunder. Vi anpassar verksamheten efter kundernas behov och önskemål. På Alfas hemsida kan du hitta en beskrivning av vår verksamhet se vilka som jobbar på Alfa och titta på de aktiviteter vi har gjort tillsammans med våra kunder.