Aspen, kortti | Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms Län
Typ av funktionshinder: 
Aspergers syndrom
Typ av verksamhet: 
Korttidshem
Telefon: 
08-768 20 00
Adress: 
Ljungmyrsvägen 17
Ort: 
Täby
Kommun: 
Täby
Postnummer: 
187 46
Huvudman: 
Nytida
Fax: 
08-768 20 22
Ansvarig: 
Carola Wistrand, Pierre Selim

Verksamhetsbeskrivning

Aspen är ett korttids- och fritidshem för barn och ungdomar med Aspergers syndrom/HFA upp till 14 år.

Korttids är förlagt till vardagskvällar och/eller helger och är öppet året runt.

Fritids är öppet efter skolans slut till kl.18.00 och alla lov och studiedagar 07.00-18.00.

På korttids skall barnen/ungdomarna ha en meningsfull sysselsättning. Träffa andra barn/ungdomar, ha roligt och få det stöd och hjälp som behövs för att bli så självständig som möjligt. En viktig del i korttidsverksamheten är den sociala träningen för att klara sig bra i samhället.

Barnet/ungdomen ska bli så självständig som möjligt, höja självkänslan, skapa ett fungerande socialt nätverk och skapa trygghet utanför hemmet."Lära för livet" och på lång sikt träna mot vuxenlivet och eventuellt eget boende. Träningen vävs in i naturliga situationer och aktiviteter. Vi arbetar med lek, uppmuntran och gemenskap men också med struktur och gränser.

På fritids får barnen/ungdomarna stöd och hjälp att planera och strukturera sin eftermiddag och träna olika fritidsaktiviteter. Allt från spela innebandy, laga mellanmål, måla, leka till att göra läxor eller arbeta vid datorn. Vi gör även utflykter utanför Aspen.

Läge

Aspen ligger i ett låghus område i Täby med närhet till skog, bad och fiske. Nära till kommunikationer.

Antal platser

5 korttidsplatser

8 fritidsplatser

Pedagogisk inriktning

Personer med Aspergers syndrom/autism behöver extra stöd och omtanke. Vår pedagogik är anpassad utifrån deras individuella behov och förutsättningar och bygger på omsorg, tydlighet och engagemang. Vi arbetar med uppmuntran och gemenskap, men också med struktur och gränser. Tydliggörande pedagogik utgör ramen för det praktiska arbetet med brukaren.

Övrigt

Vi kan även erbjuda:

-en helhetslösning med grundskola,

åk 1-9, på Mellansjö skola i Täby.

-Enigmagården, korttids- och fritidshem för ungdomar mellan 14 och 23.

-boende för barn, ungdomar.