Aspen (Storvr | Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms Län

Aspen (Storvretskolan)

Typ av funktionshinder: 
Aspergers syndrom
Typ av verksamhet: 
Skola
Huvudman: 
Botkyrka kommun
Adress: 
Odlingsvägen 36
147 50

Aspen är en undervisningsgrupp för elever med Asperger syndrom eller liknande svårigheter inom autismspektrat. Vi tar emot elever från år 3 till år 9. Aspen består av två grupper, en för de yngre åldrarna och en för de äldre