AST-verksamhe | Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms Län
Typ av funktionshinder: 
Aspergers syndrom
Typ av verksamhet: 
Skola
Adress: 
Luffarbacken 82
Telefon: 
08-540 817 72
Ort: 
Åkersberga
Kommun: 
Österåker
Postnummer: 
18486
Huvudman: 
Kultur- och utbildningsförvaltningen, Österåkers kommun
Ansvarig: 
Irene Georgellis
E-post till ansvarig: 

Verksamhetsbeskrivning

Aspergerverksamheten som är kommunövergripande startade 2002 och är i dagsläget en F-9-skola. Vi samarbetar med Söraskolan som är en grundskola F-9. Skolan erbjuder flera fördjupningsområden för eleverna inom idrott teoretiska och estetiska ämnen. Vi följer skolans visioner och mål "Varje elevs bästa resa mot målen" men anpassar undervisningen till våra elever med Aspergers syndrom. Vi följer Lgr11 och våra elever tillhör grundskolans personkrets vilket innebär att utbildningen leder till behörighet för teoretisk gymnasielinje.

Läge

Våra lokaler ligger i Söraskolan och själva skolan ligger centralt belägen i Åkersberga som är Österåkers centralort. Vi har nära till kommunikationer centrum och vår fina skärgårdsnatur.

Antal platser

Vårt mål är att inte ha fler än sex elever i varje grupp med en lärare och en assistent. 

Fr.o.m. höstterminen 2012 utgör verksamheten ett eget arbetslag. Vi har ett eget fritidshem knutet till verksamheten där det är samma personal som eleverna möter som assistenter i skolan som arbetar på fritids.

Ledning och personal

Huvudman för verksamheten är Kultur- och utbildningsförvaltningen i Österåkers kommun. Personalansvarig är rektor vid Söraskolan. Vi har en specialpedagog knuten till verksamheten och vi har tillgång till Söraskolans elevhälsa (kurator, skolpsykolog, skolsköterska och studie- och yrkesvägledare). All personal får kontinuerlig fortbildning inom autismspektrumområdet samt professionell handledning.

Pedagogisk inriktning

Vi vill ge varje elev en individuellt anpassad undervisning och försöker finna elevens egen inlärningsstil. För att förstärka använder vi tydliggörande material och bildscheman då eleven behöver det. Våra elever har dags- eller veckoscheman. Vi arbetar TEACCH-inspirerat men också med inslag av andra pedagogiska metoder. Vi går ofta ut i närområdet och har många studiebesök och verklighetsupplevelser i samhälle, skog och mark. Vi har ett livslångt perspektiv på våra elevers situation och därför jobbar vi med att medvetandegöra dem om deras funktionshinder genom att ge dem insikt i detta och hjälpa dem hitta strategier för att kompensera för det. 

För att nå bästa resultat har vi ett mycket nära samarbete med föräldrarna. Vi skriver hembrev upprättar åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner och upprättar dessutom en "Överenskommelse" med hemmet som underlättar våra kontakter med BUP LSS-handläggare skolhälsvård m.fl. som arbetar med våra elever i andra sammanhang.

Övrigt

Ansökan till verksamheten sker genom nuvarande skola/verksamhet där eleven vistas. Ansökan görs skriftligt till Kultur- och utbildningsförvaltningen senast 15 februari och ska vara åtföljd av pedagogisk kartläggning åtgärdsprogram och diagnos inom AST. Antagningskonferens hålls i mars.