Autismcenter | Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms Län
Typ av funktionshinder: 
Aspergers syndrom
Autism
Typ av verksamhet: 
Daglig verksamhet
Telefon: 
08-590 973 07
Adress: 
Ryttargatan 269
Ort: 
Upplands Väsby
Kommun: 
Upplands Väsby
Postnummer: 
194 71
Huvudman: 
Upplands Väsby kommun

Verksamheten har en speciell inriktning för personer med autism och autismliknande funktionsnedsättning. Arbetsuppgifter och aktiviteter anpassar vi efter dina individuella behov och önskemål. I planeringen med dig kan ingå besök till andra verksamheter och lokaler. Vi använder oss av kognitiva hjälpmedel och en tydliggörande pedagogik. Vi har fokus på hälsa och rörelse.