Autismcenter | Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms Län

Autismcenter Södra Berget

Typ av funktionshinder: 
Aspergers syndrom
Autism
Typ av verksamhet: 
Daglig verksamhet
Huvudman: 
Upplands Väsby kommun
Adress: 
Ryttargatan 269
194 71
Upplands Väsby
Upplands Väsby
Telefon: 
08-590 973 91

Verksamheten har en speciell inriktning för personer med autism och autismliknande funktionsnedsättning. Verksamheten bygger på tydlighet och kontinuitet utifrån individuella behov. Varje vecka finns återkommande schemalagda aktiviteter.