Autismklasser | Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms Län
Typ av funktionshinder: 
Autism
Typ av verksamhet: 
Skola
Telefon: 
08-570 487 74
Kommun: 
Värmdö
Ansvarig: 
Christina Söderkvist

Kullsvedsskolan består av grundsärskola samt resursklasser (särskilda undervisningsgrupper) inom tal och språk, samt autism. Skolan har specialutbildad personal som arbetar i klasserna. Vi har också anpassad miljö samt läromedel som är speciellt anpassade för elever i särskoleklasser och elever i resursklasser. Verksamheten finns i ljusa, moderna lokaler genomsyrade av kreativitet och glädje

 

Arbetssätt och metoderna är anpassade till elevernas behov så att de själva, deras vårdnadshavare och vi ska se dem växa och utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar och potential. Skolan har bland annat TBA-klasser (tillämpad beteendeanalys) inom träningsskolan och arbetar med TBA inspirerade arbetssätt för elever som utvecklats bra genom detta.

 

Samarbete med Hemmestaskolan som ligger i området och inkludering i vanliga klasser, bland annat i ämnet idrott och hälsa förekommer också.