Backen, kortt | Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms Län
Typ av funktionshinder: 
Aspergers syndrom
Typ av verksamhet: 
Korttidshem
Telefon: 
08-768 20 00
Adress: 
Margretelundsbacken 12-14
Ort: 
Täby
Kommun: 
Täby
Postnummer: 
187 76
Huvudman: 
Enigma Omsorg AB
Fax: 
08-768 20 22
Ansvarig: 
Carola Wistrand, Pierre Selim

Verksamhetsbeskrivning

Backen är ett korttids- och fritidshem för barn och ungdomar med Aspergers syndrom/HFA upp till 14 år.

Korttids är förlagt till vardagskvällar och/eller helger och har öppet året runt.

Fritids är öppet efter skolans slut till kl.18.00 och alla lov och studiedagar

07.00-18.00.

På korttids skall barnen/ungdomarna ha en meningsfull sysselsättning. Träffa andra barn/ungdomar, ha roligt och få det stöd och hjälp som behövs för att bli så självständig som möjligt. En viktig del i korttidsverksamheten är den sociala träningen för att klara sig bra i samhället.

Barnet/ungdomen ska bli så självständig som möjligt, höja självkänslan, skapa ett fungerande socialt nätverk och skapa trygghet utanför hemmet."Lära för livet" och på lång sikt träna mot vuxenlivet och eventuellt eget boende. Träningen vävs in i naturliga situationer och aktiviteter. Vi arbetar med lek, uppmuntran och gemenskap men också med struktur och gränser.

På fritids får barnen/ungdomarna stöd och hjälp att planera och strukturera sin eftermiddag och träna olika fritidsaktiviteter. Allt från spela innebandy, laga mellanmål, måla, leka till att göra läxor eller arbeta vid datorn. Vi gör även utflykter utanför Backen.

Läge

Backen ligger i en villa med stor härlig trädgård i Täby kyrkby.

Det är gångavstånd till Täby kyrkbys centrum, grönområden, idrottsplats och bibliotek. Nära till kommunikationer som buss och Roslagsbanan.

Antal platser

7 korttidsplatser

8 fritidsplatser

Pedagogisk inriktning

Personer med Aspergers syndrom/autism behöver extra stöd och omtanke. Vår pedagogik är anpassad utifrån deras individuella behov och förutsättningar och bygger på omsorg, tydlighet och engagemang. Vi arbetar med uppmuntran och gemenskap, men också med struktur och gränser. Tydliggörande pedagogik utgör ramen för det praktiska arbetet med brukaren.

Övrigt

Vi kan även erbjuda:

-en helhetslösning med grundskola,

åk 1-9, på Mellansjö skola i Täby.

-Enigmagården, korttids- och fritidshem för ungdomar mellan 14 och 23.

-boende för barn och ungdomar.