Bällsta Gård, | Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms Län
Typ av funktionshinder: 
Autism
Typ av verksamhet: 
Korttidshem
Telefon: 
070-261 28 42
Adress: 
Bällsta Allé
Ort: 
Bromma
Kommun: 
Stockholm
Postnummer: 
168 64
Huvudman: 
Nytida
Ansvarig: 
Rebecca Fredriksson

Verksamhetsbeskrivning

Bällsta Gård är ett fritids- och korttidshem för barn och ungdomar 0-21 år med autism.

Korttids är förlagt till vardagskvällar och/eller helger och är öppet året runt.

Fritids är öppet efter skolans slut till kl.18.00 och alla lov och studiedagar 07.00-18.00.

På korttids har brukaren alltid sitt eget rum och personliga saker. Detta för att känna sig trygg och bekväm.

På korttids arrangeras många olika aktiviteter som är utformade efter brukarens behov och förmågor. Det kan vara allt från att laga mat, städa, plocka ur diskmaskinen och sköta den personliga hygienen till att ordna aktiviteter utanför korttids. Det kan vara bad, gå på disco, besöka museum mm.

På fritids tränar vi även här på färdigheter man har nytta av i vardagen och det finns vissa fasta aktiviteter som gymnastik, musik och simning. Tid finns även för avslappning, massage, lyssna på musik, laga mellanmål, spela innebandy, arbeta vid datorn mm.

Vi arbetar med lek, uppmuntran och gemenskap men också med struktur och gränser.

Läge

Bällsta Gård ligger i Bromma gränsande till ett villa- och grönområde och .

Antal platser

6 korttidsplatser

8 fritidsplatser

Pedagogisk inriktning

Personer med autism behöver extra stöd och omtanke. Vår pedagogik är anpassad utifrån deras individuella behov och förutsättningar och bygger på omsorg, tydlighet och engagemang. Vi arbetar med uppmuntran och gemenskap, men också med struktur och gränser. Tydliggörande pedagogik utgör ramen för det praktiska arbetet med brukaren.

Övrigt

Vi kan även erbjuda en helhetslösning med grundsärskola F-10, Marcusskolan i Spånga.