Bandhagenssko | Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms Län
Typ av funktionshinder: 
Autism
Typ av verksamhet: 
Skola
Adress: 
Trollesundsvägen 66
Telefon: 
08-508 488 65
Ort: 
Bandhagen
Kommun: 
Stockholm
Postnummer: 
124 57
Ansvarig: 
Eva Broberg
E-post till ansvarig: 

Vi är en verksamhet för barn med autism och utvecklingsstörning. En del elever har även andra tilläggsdiagnoser.Vi som arbetar på grundsärskolan är specialpedagoger och elevassistenter. Alla har god kunskap om autism. Specialpedagogerna har påbyggnadsutbildning inom autism och andra neuropsykiatriska funktionshinder.