Bandhagenssko | Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms Län

Bandhagensskola - Grundsärskola

Typ av funktionshinder: 
Autism
Typ av verksamhet: 
Skola
Ansvarig: 
Eva Broberg
Adress: 
Trollesundsvägen 66
124 57

Vi är en verksamhet för barn med autism och utvecklingsstörning. En del elever har även andra tilläggsdiagnoser.Vi som arbetar på grundsärskolan är specialpedagoger och elevassistenter. Alla har god kunskap om autism. Specialpedagogerna har påbyggnadsutbildning inom autism och andra neuropsykiatriska funktionshinder.