Beautiful Min | Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms Län

Beautiful Minds

Typ av funktionshinder: 
Aspergers syndrom
Autism
Typ av verksamhet: 
Daglig verksamhet
Huvudman: 
OmsorgsCompagniet
Adress: 
Edövägen 2
132 30
Saltsjö-Boo
Nacka
Telefon: 
08-649 59 90
E-post: 

Beautiful Minds inriktar sig till personer med autism autismliknande tillstånd med betoningen på personer med Aspergers syndrom samt kognitiv funktionsnedsättning. Dessa personer ges möjlighet att arbeta under trygga och personligt anpassade former. Arbetstagarna på Beautiful Minds tränar för att i framtiden kunna klara sig så självständigt som möjligt. Beautiful Minds är en verksamhet att utvecklas i.

 

I våra lokaler har vi en verkstad. Vi har genom åren sett många personer som har speciella talanger och förmågor en spetskompetens. Vi vill ta tillvara på varje enskilds spetskompetens och har inrättat en ”uppfinnarverkstad” där alla idéer är välkomna och skall kunna genomföras. I verkstaden har vi en egen maskinpark för att t.ex. kunna svetsa svarva pressa och så vidare. Vi erbjuder också möjligheterna att kunna förverkliga sin egen idé.