Bergbackens g | Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms Län

Bergbackens gruppboende

Typ av funktionshinder: 
Autism
Typ av verksamhet: 
Boende vuxna
Ansvarig: 
Elisabeth Borginger
Huvudman: 
Botkyrka kommun
Adress: 
Dahlströmsvägen 2
Tullinge, Botkyrka
Botkyrka
Telefon: 
070-182 30 84