Blåklintskola | Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms Län

Blåklintskolan (Borgskolan)

Typ av funktionshinder: 
Aspergers syndrom
Autism
Typ av verksamhet: 
Skola
Huvudman: 
Botkyrka kommun
Adress: 
Rågvägen 18
145 68

Blåklintsskolan är en heldagsskola som genom lust och glädje ger lärande för livet. Blåklintsskolan är en kommunövergripande heldagsverksamhet för elever med diagnos inom autismspektrum och innefattar förskola, skola och fritidshem.