Boendestöd | Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms Län

Boendestöd

Typ av funktionshinder: 
Aspergers syndrom
Typ av verksamhet: 
Boende vuxna
Ansvarig: 
Carola Wistrand, Pierre Selim
Huvudman: 
Enigma Omsorg AB
Adress: 
Sätraängsvägen 8
182 36
Danderyd
Danderyd
Telefon: 
08-768 20 00
Fax: 
08-768 20 22

Verksamhetsbeskrivning

Boendestöd riktar sig till personer med Aspergers syndrom/HFA som bor i eget boende och som är i behov av stöd i det egna hemmet.

Läge

Stockholm med omnejd

Pedagogisk inriktning

Boendestödet är individuellt anpassat och utformas i samarbete med brukaren, LSS-handläggaren och boendestödjarna. Det formuleras sedan till en individuell målsättningsplan.

Övrigt

Vi kan även erbjuda:

- Smedjan, arbetscenter

- EPA, Enigma Praktik och Arbete