Bruket, arbet | Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms Län
Typ av funktionshinder: 
Aspergers syndrom
Autism
Typ av verksamhet: 
Daglig verksamhet
Telefon: 
070-166 58 10
Adress: 
Mallslingan 9
Ort: 
Täby
Kommun: 
Täby
Postnummer: 
187 66
Huvudman: 
Nytida
Ansvarig: 
Placeringsansvarig: Pierre Selim 070-766 27 15 Peter Laestadius, Verksamhetschef

Verksamhetsbeskrivning

Bruket är en arbetsplats för personer med Aspergers syndrom eller autism. Bruket vänder sig till personer med stora behov av träning av basala färdigheter med avseende på arbetslivet och behov av daglig verksamhet för att få struktur på sin dag och livskvalitet med meningsfull träning och aktiviteter som stimulerar och möjliggör utveckling från den nivå man befinner sig på.

Träningen på Bruket genomförs bl a genom att man prövar på olika arbetsmoment och lyfter fram respektive brukares styrkor. För dem som har kommit en bit på vägen varvas verksamheten på Bruket med enklare praktik ute på företag. Utöver detta finns stora möjligheter till skapande verksamhet som keramik, vävning, träslöjd, textil mm, och utearbete, källsortering, fordonsvård samt enklare mediaverksamhet. Stor vikt läggs vid fysisk aktivitet.

Bruket har 30 platser.

Läge

Bruket ligger i Arninge,Täby

Antal platser

20

Pedagogisk inriktning

Personer med Aspergers syndrom/autism behöver extra stöd och omtanke. Vår pedagogik är anpassad utifrån deras individuella behov och förutsättningar och bygger på omsorg, tydlighet och engagemang. Vi arbetar med uppmuntran och gemenskap, men också med struktur och gränser. Tydliggörande pedagogik utgör ramen för det praktiska arbetet med brukaren.

Övrigt

Vi kan även erbjuda boende för ungdomar och vuxna.