Centrumslinga | Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms Län
Typ av funktionshinder: 
Aspergers syndrom
Autism
Typ av verksamhet: 
Boende vuxna
Telefon: 
08-735 45 99
Adress: 
Centrumslingan 45
Ort: 
Solna
Kommun: 
Solna
Postnummer: 
171 45
Huvudman: 
Waxö Omsorg