Centrumslinga | Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms Län

Centrumslingan

Typ av funktionshinder: 
Aspergers syndrom
Autism
Typ av verksamhet: 
Boende vuxna
Huvudman: 
Waxö Omsorg
Adress: 
Centrumslingan 45
171 45
Solna
Solna
Telefon: 
08-735 45 99