Clavis - Särs | Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms Län

Clavis - Särskild undervisningsgrupp

Typ av funktionshinder: 
Aspergers syndrom
Autism
Typ av verksamhet: 
Skola
Ansvarig: 
Birgitta Thordstein
Huvudman: 
Vallentuna kommun

I Clavis går grundskoleelever från årskurs 1 till 9 med diagnoser inom autismspektrum med behov av en anpassad pedagogik. Våra lokaler ligger i Hjälmstaskolan. Clavis är en  särskild undervisningsgrupp  inom Resurscentrum (RC) som är enbart för Vallentuna kommuns elever.