Coachingcente | Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms Län
Typ av funktionshinder: 
Aspergers syndrom
Typ av verksamhet: 
Gymnasieskola
Telefon: 
08-6068740
Adress: 
Dalarövägen 64
Ort: 
Haninge
Kommun: 
Haninge
Postnummer: 
136 81
Huvudman: 
Haninge kommun

På Coachingcenter kan en elev som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inom autismspektret läsa Samhällsvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet och Handels- och administrationsprogrammet. Coachingcenter erbjuder också Preparandautbildning och Individuellt alternativ.

 

Målet med elevens studier på Coachingcenter är att varje elev ska få hjälp och stöd utifrån sina egna förutsättningar och att eleven ska klara sina studier med så hög måluppfyllelse som möjligt. Elevens sociala utveckling är också mycket viktig därför planerar och arbetar vi för att eleven under sin studietid på gymnasiet ska få både kunskaper och färdigheter som leder till fortsatta studier eller arbete.