Conexi Barkar | Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms Län

Conexi Barkarby

Typ av funktionshinder: 
Aspergers syndrom
Autism
Typ av verksamhet: 
Daglig verksamhet
Huvudman: 
Conexi AB
Järfälla
Telefon: 
0708-759921

Conexi är en arbetslivsinriktad verksamhet för personer med autism/Asperger syndrom i samarbete med IKEA. Vi vänder oss till dig som önskar få mer erfarenhet och ökad kunskap rörande arbetslivet. Du ges möjlighet att pröva på olika typer av arbetsområden - allt med daglig stöd av utbildad handledare. När personen är redo för steget ut i arbetslivet gör vi det gemensamt.