Conexi Kurvan | Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms Län

Conexi Kurvan

Typ av funktionshinder: 
Aspergers syndrom
Autism
Typ av verksamhet: 
Daglig verksamhet
Huvudman: 
Conexi AB
Adress: 
Modulvägen 1
141 08
Kungens Kurva
Huddinge
Telefon: 
0708-759224

Conexi är en arbetslivsinriktad verksamhet för personer med autism/Asperger syndrom i samarbete med IKEA.
Vi vänder oss till dig som önskar få mer erfarenhet och kunskap rörande arbetslivet. Du ges möjlighet att pröva på olika typer av arbetsområden-allt med dagligt stöd av utbildad handledare. När du är redo för steget ut i arbetslivet gör vi det gemensamt.