Daglig Verksa | Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms Län

Daglig Verksamhet på Företag - DVF

Typ av funktionshinder: 
Aspergers syndrom
Autism
Typ av verksamhet: 
Daglig verksamhet
Ansvarig: 
Yvonne Lundén
Huvudman: 
Botkyrka Kommun
Adress: 
Gröndalsvägen 20, 9 tr
147 85
Tumba
Botkyrka
Telefon: 
08-53061292
Fax: 
08-530 61296

Daglig verksamhet i Botkyrka kommun erbjuder individuell arbetsinriktad daglig verksamhet Daglig Verksamhet på Företag - DVF till personer med Asperger syndrom och andra som tillhör LSS personkrets 1 och 2 och är skrivna i Botkyrka Kommun. En förutsättning för DVF är att man klarar och vill arbeta självständigt med visst stöd ute på en vanlig arbetsplats. Vårt uppdrag är att tillgodose behovet av meningsfull sysselsättning men vår målsättning är att personerna så småningom ska kunna klara av en anställning i någon form. Vi samarbetar med både med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan för att underlätta en eventuell övergång till anställning.

 

Vi arbetar med inspiration av metoden Supported employment. Metoden innebär att vi matchar personens intressen styrkor och svagheter med en lämplig arbetsplats. Arbetskonsulenten finns med som stöd i hela processen från kartläggning av förmågor till introduktion på arbetsplatsen och kontinuerlig uppföljning under så lång tid som behövs.