Drakens dagce | Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms Län

Drakens dagcenter

Typ av funktionshinder: 
Autism
Typ av verksamhet: 
Daglig verksamhet
Ansvarig: 
Cristina Olsson
Huvudman: 
Carema Care
Adress: 
Hamngatan 7
185 31
Vaxholm
Vaxholm
Telefon: 
0733-27 18 48