Drömmens kort | Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms Län

Drömmens korttidshem

Typ av funktionshinder: 
Autism
Typ av verksamhet: 
Korttidshem
Ansvarig: 
Ansa Lindholm
Huvudman: 
Socialtjänstförvaltningen
Adress: 
Glanshammarsgatan 18
12470

Korttidshemmet Drömmen riktar sig till ungdomar och vuxna från 12 år och uppåt med utvecklingsstörning och/eller autism, som enligt LSS har rätt till korttidsvistelse utanför det egna hemmet. Många av våra gäster har omfattande funktionsnedsättning och stora behov av omvårdnad. På Drömmen är det aldrig fler än 6 gäster samtidigt i huset. Vår verksamhet är kommunövergripande.