Drömmens kort | Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms Län
Typ av funktionshinder: 
Autism
Typ av verksamhet: 
Korttidshem
Telefon: 
08-50825698
08-50825699
Adress: 
Glanshammarsgatan 18
Ort: 
Bandhagen
Kommun: 
Stockholm
Postnummer: 
12470
Huvudman: 
Socialtjänstförvaltningen
Ansvarig: 
Ansa Lindholm

Korttidshemmet Drömmen riktar sig till ungdomar och vuxna från 12 år och uppåt med utvecklingsstörning och/eller autism, som enligt LSS har rätt till korttidsvistelse utanför det egna hemmet. Många av våra gäster har omfattande funktionsnedsättning och stora behov av omvårdnad. På Drömmen är det aldrig fler än 6 gäster samtidigt i huset. Vår verksamhet är kommunövergripande.