Edsvalla dagl | Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms Län

Edsvalla daglig verksamhet

Typ av funktionshinder: 
Autism
Typ av verksamhet: 
Daglig verksamhet
Ansvarig: 
Annika Björelund
Huvudman: 
Frösunda
Adress: 
Mårbackagatan 19
123 43
Farsta
Stockholm
Telefon: 
08-508 18 443
076-1218444

Edsvalla erbjuder verksamhet för dig med utvecklingsstörning autism eller autismliknande tillstånd. Vår vision är att du får en meningsfull och aktiv dag som leder till utveckling och välbefinnande.