Eken, barn- o | Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms Län
Typ av funktionshinder: 
Autism
Typ av verksamhet: 
Boende ungdom
Telefon: 
076-866 89 11
Adress: 
Gökvägen 37
Ort: 
Täby
Kommun: 
Täby
Postnummer: 
183 51
Huvudman: 
Nytida
Ansvarig: 
Maya Gabro

Verksamhetsbeskrivning

Eken är ett elevhemsboende för barn och ungdomar 0-21 år med autism.

Varje barn/ungdom har sitt eget rum som de själva får inreda med hjälp av föräldrar och personal. På Eken tränar brukaren på de sysslor som vanligen förkommer i ett hem, så som matlagning, städning, tvätt, trädgårdsarbete mm. Vardagen varvas med olika aktiviteter som tex ridning, gymnastik och bad. Med aktiviteterna stävar vi efter att främja perception, kroppsuppfattning och motorik.

Fritiden ska vara rolig. Den är också ett utmärkt tillfälle att lära sig samspela med andra.

Under helger och lov organiserar vi därför utflykter av olika slag.

Aktiviteterrna utgår från varje brukares förutsättningar, behov och önskemål. Målet är att de ska uppnå största möjliga självständighet utifrån sina individuella förutsättningar och därmed en ökad livskvalitet.

Läge

Eken ligger i en villa lugnt beläget i Näsby Park,Täby. Det är närhet till stora grönområden och affärer. Närhet till kommunikation som buss eller Roslagsbanan.

Antal platser

4

Pedagogisk inriktning

Personer med autism behöver extra stöd och omtanke. Vår pedagogik är anpassad utifrån deras individuella behov och förutsättningar och bygger på omsorg, tydlighet och engagemang. Vi arbetar med uppmuntran och gemenskap, men också med struktur och gränser. Tydliggörande pedagogik utgör ramen för det praktiska arbetet med brukaren.

Övrigt

Vi kan även erbjuda:

-en helhetslösning med grundsärskola F-10, Marcusskolan i Spånga.

- daglig verksamhet på Hyttan, i Täby.