Enigmagården, | Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms Län
Typ av funktionshinder: 
Aspergers syndrom
Typ av verksamhet: 
Korttidshem
Adress: 
Pentavägen 5B
Telefon: 
070-768 00 05
Ort: 
Täby
Kommun: 
Täby
Postnummer: 
183 30
Huvudman: 
Enigma Omsorg AB
Ansvarig: 
Kjell Ehn
E-post till ansvarig: 

Verksamhetsbeskrivning

EnigmaGården är en fritidsgård med tillhörande korttidsplatser för ungdomar med Aspergers syndrom från 14-21 år.

Korttids är förlagt till vardagskvällar och/eller helger och är öppet året runt.

Fritids är öppet efter skolans slut till kl.19.00 och 07.00-19.00 alla lov och studiedagar.

På korttids har man alltid sitt eget rum och sina egna personliga saker för att känna sig trygg och bekväm.

Aktiviteterna är utformade efter ungdomarnas behov, förmågor och intressen. Det är allt från vardagliga sysslor som att laga mat, städa, bädda sin säng och sköta den personliga hygienen till spela spel, sporta, använda datorn etc. Vi gör även aktiviteter utanför Gården som att gå på bio, restaurangbesök mm.

Vår strävan är att genom ett gemensamt förhållningssätt präglat av glädje och struktur stärka varje individs självförtroende och förmåga att klara av saker på egen hand. Vi ger ungdomarna en känsla av sammanhang och ordning i tillvaron och på så sätt har vi möjlighet att öka deras livskvalitet.

På fritidsgården får man hjälp och stöd med att planera och strukturera sin eftermiddag och träna olika fritids-aktiviteter. Det kan handla om allt från att spela innebandy, laga mellanmål, spel spel till att göra läxor eller arbeta med datorn.

Precis som på andra fritidsgårdar finns det också möjlighet till att vara tonåring; sitta och lyssna på musik, fika eller sitta och prata med jämnåriga och vuxna.

Läge

Enigmagården ligger centralt i Täby med närhet till Täby centrum, Tibble sportcenter och kommunikationer som buss och Roslagsbanan.

Antal platser

12 korttidsplatser

20 fritidsplatser

Pedagogisk inriktning

Personer med Aspergers syndrom/autism behöver extra stöd och omtanke. Vår pedagogik är anpassad utifrån deras individuella behov och förutsättningar och bygger på omsorg, tydlighet och engagemang. Vi arbetar med uppmuntran och gemenskap, men också med struktur och gränser. Tydliggörande pedagogik utgör ramen för det praktiska arbetet med brukaren.

Övrigt

Vi kan även erbjuda:

- boende för ungdomar och vuxna

- Smedjan, arbetscenter

- EPA, Enigma Praktik och Arbete