Fik & Mus | Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms Län

Fik & Musik

Typ av funktionshinder: 
Aspergers syndrom
Typ av verksamhet: 
Fritidsverksamhet
Ansvarig: 
Malin Wiberg
Huvudman: 
Mind Me Omsorg AB
Danderyd
Telefon: 
076 612 1776

Mindme finns till för dig som har en diagnos inom autismspektrum. Vårt fokus är arbete och en aktiv fritid. Genom kunskap och intresse för individer och en stark nyfikenhet skapas goda förutsättningar till utveckling och förändringar. Mindme bedriver ett aktivt miljöarbete med bland annat återvinning som en viktig del.