Foucault gymn | Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms Län

Foucault gymnasiet

Typ av funktionshinder: 
Autism
Typ av verksamhet: 
Gymnasieskola
Ansvarig: 
Gun Lind
Huvudman: 
Södertälje kommun
Adress: 
Prästgårdsvägen 50
151 61
Södertälje
Södertälje
Telefon: 
08-52302524

Foucaultgymnasiet/Foucaultskolan är en särskola i Södertälje som tar emot elever med utvecklingsstörning. Gymnasiet i sig rymmer fyra olika verksamheter: gymnasium obligatorisk särskola skolbarnsomsorg för elever upp till 12 år och tillsynsverksamhet enligt LSS. Södraenheten inom Foucaultgymnasiet/Foucaultskolan bidrager dessutom till att barn/ungdomar 7-21 år med diagnos autism/autismspektrumstörningar får kunskap och hjälpmedel för att leva ett så bra liv som möjligt. Foucaultgymnasiet/Foucaultskolan/Södraenheten är i nuläge lokaliserat till tre olika skolor GenetaskolanTälje särskola och Södraskolan.