Fritidsträffe | Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms Län

Fritidsträffen

Typ av funktionshinder: 
Aspergers syndrom
Autism
Typ av verksamhet: 
Fritidsverksamhet
Ansvarig: 
Kia Borg
Adress: 
Alvägen 20 B, Eneby Torg
Enebyberg

Fritidsträffen är en LSS-inskriven fritidsverksamhet på eftermiddagstid för ungdomar mellan 12 och 20 år i behov av särskilt stöd. För att ge dessa ungdomar en meningsfull fritid erbjuder vi en mängd individanpassade aktiviteter. Bland annat målar vi, går promenader, gympar på Friskis & Svettis och lagar mat.