Frösunda Coac | Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms Län
Typ av funktionshinder: 
Aspergers syndrom
Typ av verksamhet: 
Boende vuxna
Telefon: 
010-130 3486
Kommun: 
Stockholm
Ansvarig: 
Mari Gutemyr

Frösunda Coachning går in med mer stöd än ett traditionellt boendestöd vi stödjer dig att hitta andra fungerande vägar när det tar stopp. Tillsammans med dig försöker vi skapa en helhetsbild av din vardag och dina behov. Vi tar tillsammans med dig fram en fungerande hållbar struktur fungerande rutiner och strategier som gör vardagen lättare att hantera.     Vi blir gärna en aktiv del av ditt nätverk saknas det delar så stödjer vi dig att få tillgång till det som saknas.     Vi samverkar med habilitering psykiatri annan sjukvård skola arbetsplatser daglig verksamhet kommun osv. när det finns behov och ett godkännande om samverkan av dig.