Gamlebyplan 3 | Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms Län