Hagastiftelse | Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms Län
Typ av funktionshinder: 
Aspergers syndrom
Autism
Typ av verksamhet: 
Daglig verksamhet
Telefon: 
08-551 700 90
Kommun: 
Södertälje
Huvudman: 
Hagastiftelsen

Hagastiftelsen är en socialterapeutisk verksamet som startades 1982 i Järna. Stiftelsen erbjuder individanpassade boenden daglig sysselsättning med rehabilitering arbetsträning och daglig verksamhet till vissa vuxna med funktionsnedsättning enligt (SFS 1993:387) §9 och §10 1 § punkt 123 LSS. Hagastiftelsens målsättning är baserat på den antroposofiska läkepedagogiken och socialterapin.

Hagastiftelsens inriktning är att ta sig an personer vars omhändertagande inte kunnat ske optimalt inom andra boendeformer. För dessa personer har Hagastiftelsen skapat små integrerade individuellt utformade boenden med kvalificerad personal. Medarbetarna har både en formell men huvudsakligen individuell kompetens som är avpassad för aktuell problematik. Detta för att uppnå största möjliga rehabilitering.

För närvarande omfattar Hagastiftelsen 43 boendeplatser varierande mellan 1-13 platser per enhet. Dessa är belägna i Gnesta Hölö Vagnhärad Trosa och Järna med omnejd.