Häggviks Gymn | Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms Län

Häggviks Gymnasium

Typ av funktionshinder: 
Aspergers syndrom
Autism
Typ av verksamhet: 
Gymnasieskola
Huvudman: 
Utecklingspedagogik Sverige AB
Adress: 
Häggviksvägen 4
191 24
Sollentuna
Sollentuna
Telefon: 
08-517 07 100