Helenedals gy | Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms Län

Helenedals gymnasiesärskola

Typ av funktionshinder: 
Aspergers syndrom
Autism
Typ av verksamhet: 
Gymnasieskola
Ansvarig: 
Malin Thomaeus
Huvudman: 
Stiftelsen Årsta Gård
Adress: 
Katrinebergsbacken 12
117 61
Stockholm
Stockholm
Telefon: 
08-722 16 32