Herdens grupp | Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms Län

Herdens gruppbostad

Typ av funktionshinder: 
Aspergers syndrom
Autism
Typ av verksamhet: 
Boende vuxna
Huvudman: 
Kungsholmens stadsdelsförvaltning
Adress: 
Arbetargatan 23
112 45

Våra arbetsätt ska leda till att du kan skapa dig ett eget hem känner dig trygg utvecklas och leva ett självständigt liv utifrån dina egna förutsättningar. All personal har adekvat utbildning och vidarutbildning inom verksamhetsområdet bl.a.autism kvalificerat stöd AKK pedagogiskt ledarskap LSS dokumentation och alla medarbetare är utbildade läsombud.