Homsan daglig | Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms Län
Typ av funktionshinder: 
Aspergers syndrom
Autism
Typ av verksamhet: 
Daglig verksamhet
Adress: 
Måsholmstorget 3
Ort: 
Skärholmen
Kommun: 
Stockholm
Postnummer: 
127 48

Homsan erbjuder sysselsättning till personer som, enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), har rätt till daglig verksamhet. Till oss kommer personer med förvärvad hjärnskada, utvecklingsstörning och autism. Vår huvudman är Skärholmens stadsdelsförvaltning och dagligen deltar och arbetar cirka 90 brukare och 45 personal i våra olika verksamheter.