Hyttan, arbet | Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms Län
Typ av funktionshinder: 
Autism
Typ av verksamhet: 
Daglig verksamhet
Telefon: 
076-3169717
070-7662715 Pierre
Adress: 
Enhagsslingan 21
Ort: 
Täby
Kommun: 
Täby
Postnummer: 
187 40
Huvudman: 
Ambea
Ansvarig: 
Pierre Selim
E-post till ansvarig: 

Verksamhetsbeskrivning

Hyttan är en daglig verksamhet för personer med autism. Målsättningen är att ge arbetstagarna stimulans, utveckling, gemenskap och en meningsfull vardag. Målet är också att utveckla deltagarnas självständighet och möjlighet att kunna påverka och göra val i sin vardag. På Hyttan arbetar vi bl a med snickeri, enklare syarbeten, vävning och enklare monteringsjobb. Förmågor som finmotorik, arbetsminne och den fysiska statusen tränas. Verksamheten anpassas efter arbetstagarnas behov och önskemål. Att ha en strukturerad och förutsägbar miljö med ett likartat bemötande ger ökad trygghet och förutsättning för att utvecklas i sin egen takt och med det stöd arbetstagarna behöver.

Läge

Hyttan ligger i en mindre företagspark Täby.

Antal platser

14

Pedagogisk inriktning

Personer med autism behöver extra stöd och omtanke. Vår pedagogik är anpassad utifrån deras individuella behov och förutsättningar och bygger på omsorg, tydlighet och engagemang. Vi arbetar med uppmuntran och gemenskap, men också med struktur och gränser. Tydliggörande pedagogik utgör ramen för det praktiska arbetet med brukaren.

Övrigt