InDies gruppb | Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms Län

InDies gruppbostad Solna

Typ av funktionshinder: 
Aspergers syndrom
Autism
Typ av verksamhet: 
Boende vuxna
Huvudman: 
InDies Omsorg AB
Adress: 
Spårvägen
169 32
Solna
Solna
Telefon: 
08-27 96 22