InDies servic | Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms Län

InDies servicebostad Sollentuna

Typ av funktionshinder: 
Aspergers syndrom
Autism
Typ av verksamhet: 
Boende vuxna
Huvudman: 
InDies Omsorg AB
Adress: 
Idrottsvägen 56
192 66
Solna
Sollentuna
Telefon: 
08-403 789 20