Interse Friti | Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms Län

Interse Fritid & Sysselsättning

Typ av funktionshinder: 
Aspergers syndrom
Typ av verksamhet: 
Daglig verksamhet
Adress: 
Bondegatan 37-39
116 33
Stockholm
Stockholm
Telefon: 
070-6993659