Jobbforum | Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms Län
Typ av funktionshinder: 
Aspergers syndrom
Autism
Typ av verksamhet: 
Daglig verksamhet
Adress: 
Bosö hamnväg
Telefon: 
073 079 32 79
Ort: 
Lidingö
Kommun: 
Lidingö
Postnummer: 
181 47
Huvudman: 
Lidingö stad
Ansvarig: 
Jarmo Talvisto