Jobbforum | Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms Län

Jobbforum

Typ av funktionshinder: 
Aspergers syndrom
Autism
Typ av verksamhet: 
Daglig verksamhet
Ansvarig: 
Jarmo Talvisto
Huvudman: 
Lidingö stad
Adress: 
Bosö hamnväg
181 47
Lidingö
Lidingö
Telefon: 
073 079 32 79