Karlaplans da | Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms Län

Karlaplans dagliga verksamhet

Typ av funktionshinder: 
Aspergers syndrom
Autism
Typ av verksamhet: 
Daglig verksamhet
Huvudman: 
AB Amygdalus
Adress: 
Oxenstiernsgatan 31
115 27

Praktik Choklad Konst Fysisk träning Trädgårdsarbete och Studiehjälp är olika inslag i Karlaplans dagliga verksamhet. Du som har ett neuropsykiatriskt funktionshinder är välkommen till Amygdalus som driver den dagliga verksamheten. Tillsammans med engagerad och kunnig personal skapar du en arbetsvecka du kommer att trivas med.