Karlaplans da | Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms Län
Typ av funktionshinder: 
Aspergers syndrom
Autism
Typ av verksamhet: 
Daglig verksamhet
Adress: 
Oxenstiernsgatan 31
Ort: 
Stockholm
Kommun: 
Stockholm
Postnummer: 
115 27
Huvudman: 
AB Amygdalus

Praktik Choklad Konst Fysisk träning Trädgårdsarbete och Studiehjälp är olika inslag i Karlaplans dagliga verksamhet. Du som har ett neuropsykiatriskt funktionshinder är välkommen till Amygdalus som driver den dagliga verksamheten. Tillsammans med engagerad och kunnig personal skapar du en arbetsvecka du kommer att trivas med.