Klöverskolan | Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms Län

Klöverskolan (Träkvistaskolan)

Typ av funktionshinder: 
Autism
Typ av verksamhet: 
Skola
Huvudman: 
Ekerö kommun
Adress: 
Klövervägen 1
178 35

Vi är en resursskola för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller liknande svårigheter. Vår huvuduppgift är att skapa goda förutsättningar för varje enskild elev att lyckas inom alla utvecklingsområden och få en god självkänsla. Verksamheten omfattar skolåren F-6. Skolan har 12 platser med heldagsomsorg.