Kooperativet | Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms Län
Typ av funktionshinder: 
Autism
Typ av verksamhet: 
Boende vuxna
Telefon: 
08-744 25 60
Adress: 
Torsten Alms gata 27
Ort: 
Hägersten
Kommun: 
Stockholm
Postnummer: 
126 51
Huvudman: 
Kooperativet VillM'er
Ansvarig: 
Libeth Funelid
E-post till ansvarig: 

Verksamheten drivs med personliga assistenter i kooperativ form där de boende är medlemmar samt utser kooperativet styrelse genom sina gode män.

Verksamheten syftar till att medlemmarna/hyresgästerna ska få ett bra liv och boende med god livskvalité trots sina grava funktionshinder. Personliga assistenter anställes av verksamhetsledaren i samråd med gode män/anhöriga.

All verksamhet utgår från att hyresgästerna bor i egna privata lägenheter och har beslut enligt LASS .

Kooperativet är assistananordnare.

Kooperativets inriktning genomsyras av tydliggörande pedagogik där struktur och rätt bemötande är A och O för att var och en skall kunna utvecklas maximalt utifrån sina egna förutsättningar.

Våra framtidsplaner är att bl.a. med hjälp av utbildning och handledning utveckla assistenterna och därmed verksamheten för att skapa ett boende med hög kvalité som ska ge en trygg stabil och förutsägbar verklighet med hög livskvalité i det fortsatta lietv.Inte minst viktigt är inflytande och möjlighet till påverkan av den individuella livssituationen.

Möjlighet till gemensamma aktiviteter skall ochså finnas utgående från var och ens behov och önskningar t.ex. gemensamma måltider musikstunder eller andra aktiviteter inom eller utom kooperativet.

Lägenheterna är belägna i fräscha lokaler ombyggda år 2002. De ligger i markplan utmed en lugn gata i Aspudden. Det fantastiska läget i Aspudden erbjuder bl.a. stora möjligheter till vistelse i natursköna Vinterviksområdet intill Mälarens vackra stränder

Kooperativet VillMér har 4 boende.

En verksamhetchef som med hjälp av två verksamhetsledare har det överordnade ansvaret för assistentgrupperna som består av 3-4 personer per boende.

Övrigt

Som medlemmar i kooperativet har de boende genom sina gode män/anhöriga

ett stort inflytande på verksamheten