Kymlinge kort | Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms Län

Kymlinge korttidsboende

Typ av funktionshinder: 
Aspergers syndrom
Autism
Typ av verksamhet: 
Korttidshem
Huvudman: 
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning
Adress: 
Dovregatan 14-18
164 36

Vi erbjuder avlösning enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) för familjer med barn/ungdomar med diagnos inom autismspektrat i åldrarna upp till 24 år. Inom verksamheten finns lång och bred erfarenhet av arbetssätt särskilt anpassade efter personer med autismtillstånd.