Kymlinge kort | Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms Län
Typ av funktionshinder: 
Aspergers syndrom
Autism
Typ av verksamhet: 
Korttidshem
Adress: 
Dovregatan 14-18
Telefon: 
08-751 09 82
Ort: 
Kista
Kommun: 
Stockholm
Postnummer: 
164 36
Huvudman: 
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning
Ansvarig: 
Devrim Özdamar
E-post till ansvarig: 

Vi erbjuder avlösning enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) för familjer med barn/ungdomar med diagnos inom autismspektrat i åldrarna upp till 24 år. Inom verksamheten finns lång och bred erfarenhet av arbetssätt särskilt anpassade efter personer med autismtillstånd.