Lindskolan | Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms Län

Lindskolan

Typ av funktionshinder: 
Aspergers syndrom
Autism
Typ av verksamhet: 
Skola
Huvudman: 
Huddinge kommun
Adress: 
Midsommarvägen 6B
141 44
Huddinge
Huddinge
Telefon: 
08-535 359 33

Lindskolan är en kommunövergripande grundsärskola med förskola fritidshem grundsärskola och träningsskola för barn och ungdomar med autism och autismliknande tillstånd. Vi har verksamheter från förskola till årskurs 10 för elever med autism och autismliknande tillstånd. Vi har även fritidshem. Lindskolans profil inriktning och förhållningssätt är att vi arbetar med tydliggörande pedagogik och tillämpad beteendeanalys (TBA).