Lindskolan | Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms Län
Typ av funktionshinder: 
Aspergers syndrom
Autism
Typ av verksamhet: 
Skola
Telefon: 
08-535 359 33
Adress: 
Midsommarvägen 6B
Ort: 
Huddinge
Kommun: 
Huddinge
Postnummer: 
141 44
Huvudman: 
Huddinge kommun

Lindskolan är en kommunövergripande grundsärskola med förskola fritidshem grundsärskola och träningsskola för barn och ungdomar med autism och autismliknande tillstånd. Vi har verksamheter från förskola till årskurs 10 för elever med autism och autismliknande tillstånd. Vi har även fritidshem. Lindskolans profil inriktning och förhållningssätt är att vi arbetar med tydliggörande pedagogik och tillämpad beteendeanalys (TBA).