Lite Mer (AB | Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms Län
Typ av funktionshinder: 
Autism
Typ av verksamhet: 
Daglig verksamhet
Kommun: 
Stockholm
Huvudman: 
AB Jessys assistans

"Lite mer" är en arbetsinriktad verksamhet med friskvårdsprofil som vänder sig till dig med utvecklingsstörning, autism eller Asperbergers syndrom. Verksamhetsansvarig är socionom. Övrig personal har utbildning i grund och påbyggnadskurs för omsorg om psykiskt utvecklingsstörda, Supported Employment, fördjupningskurs i ångest, depression och OCD, autism- och barnpsykosutbilding, utbildning i neuropsykiatriska funktionshinder, teckenkommunikation, motvierande samtal, fritidsledarutbildning, enkel gympa genom Friskis & Svettis, undersköterskeutbildning. Mångårig erfarenhet av liknande arbete.